مزایای کلیدی اُزن ژنراتور پرورش ماهی در صنعت آبزی پروری

 مزایای کلیدی اُزن ژنراتور پرورش ماهی در صنعت آبزی پروری: * بهبود کیفیت آب * کمک به حذف آمونیاک * افزایش مقدار رشد ماهی * افزایش اکسیژن محلول در آب * بی خطر بودن برای موجود زنده * افزایش اشتها ماهی * کاهش بیماری های ماهی و CIP استخرها * کاهش بیماری ها و حذف…

ازن در تصفیه فاضلاب کدام صنایع کاربرد دارد؟

استفاده از ازن در فرایندهای تصفیه فاضلاب بخصوص زمانی که سطح آلودگی بالاست و نیاز به سطح بالایی از گندزدایی است . کاربرد اصلی استفاده از ازن در فرایندهای تصفیه آب، فاضلاب و هوا می باشد که بر این اساس در صنایع زیر کاربردهای فراوانی یافته است: تصفیه خانه های آب و فاضلاب (تصفیه آب…

اُزن چیست؟

ازن یک مولکول گاز طبیعی ست که از سه اتم اکسیژن ( O3 ) تشکیل شده است. در حالیکه مولکول اکسیژن که بسیار ناپایدارتر از ازن است، فقط از دو اتم اکسیژن تشکیل شده است. وجود همین اتم اضافی اکسیژن، علت ناپایدار بودن ازن نسبت به اکسیژن است. در نتیجه  ازن به صورت خود به…